Doel en beleid

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Beleid

De doelstelling van Stichting Leergeld Zutphen is om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen (tot 130% van de bijstandsnorm) in de gemeente Zutphen te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

Stichting Leergeld Zutphen wil haar doelstelling bereiken door zich te richten op een drietal strategische subdoelen:

  1. Directe hulpverlening aan kinderen;
  2. Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties;
  3. Signalering van problemen richting de lokale gemeente(n) en richting de landelijke Leergeld Vereniging.

Naast de strategische doelen die direct gericht zijn op de doelgroep, zijn een viertal instrumentele doelen te onderscheiden die een voorwaarde zijn voor het behalen van de strategische doelen. Het zijn de prioriteiten van Stichting Leergeld Zutphen voor de komende jaren. Het gaat daarbij om:

  1. Het genereren van lokale inkomsten;
  2. Bevordering van de lokale naamsbekendheid;
  3. Versterking van de interne organisatie;
  4. Uitwisseling van good practices met andere Leergeld stichtingen.
  5. Initiatieven ontwikkelen die specifiek gericht zijn op actuele problemen in de samenleving.

Beloningsbeleid

Het bestuur en raad van advies van de stichting en de medewerkers verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Zij ontvangen desgewenst een vergoeding voor gemaakte onkosten. De medewerkers ontvangen een vrijwilligersvergoeding indien zij hier prijs op stellen.

Gedragscode, vertrouwenscontactpersoon en aannamebeleid

In het document ‘Gedragscode-vertrouwenscontactpersoon en aannamebeleid’ is beschreven welke kwaliteitseisen Stichting Leergeld Zutphen van zijn medewerkers vraagt.

Ook Stichting leergeld Zutphen AVG PROOF

Natuurlijk moet de Stichting Leergeld Zutphen zich aan de wettelijke privacy normen houden zoals beschreven in de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Alle medewerkers zijn op de hoogte hoe om te gaan met privacy gevoelige gegevens, informatie en documenten. Voor verdere informatie over AVG bij Stichting Leergeld Zutphen zie: Privacyreglement Persoonsgegevens