Wat is Het Kindloket?

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Stichting Leergeld Zutphen is een organisatie die geheel zelfstandig zijn werk kan doen. Wij willen een vangnet zijn voor alle gezinnen die om financiële redenen hun kinderen niet aan activiteiten mee kunnen laten doen. De ondersteuning bieden we vanuit Het Kindloket.

Veel ouders hebben er moeite mee om bij Het Kindloket van Leergeld aan te kloppen. Weet dat je zeker niet de enige bent die ondersteuning aanvraagt. Jaarlijks helpen we honderden kinderen om mee te kunnen doen aan activiteiten die voor veel leeftijdgenootjes heel normaal zijn. 

Wij behandelen een aanvraag discreet en zorgvuldig.

Als je een aanvraag hebt gedaan, bellen we je even op om te bespreken of er nog meer mogelijkheden zijn waar je kind baat bij heeft. Vaak is dat zo.

Je zult begrijpen dat de ondersteuning niet voor elk gezin geldt. Er zijn normen en voorwaarden waar je aan moet voldoen. Daarover lees je hieronder.

Wie komen er in aanmerking?

De aanvrager is de ouder/verzorger die ook de kinderbijslag ontvangt. Bij een aanvraag voor ondersteuning is met name het inkomen bepalend voor de toekenning. Hierover lees je hieronder meer.

Wanneer de aanvraag binnen de voorwaarden valt, neemt Leergeld Zutphen jouw aanvraag in behandeling. Een medewerker neemt contact met je op, bespreekt de aanvraag en onderzoekt samen met jou of er nog meer wensen zijn. Bij voorkeur komen we graag even langs om alle mogelijkheden te bespreken. Meestal is er veel meer mogelijk dan alleen maar de aanvraag.

Het Kindloket helpt kinderen die:

 • die een leeftijd hebben van 0 tot 21 jaar,
 • wonen in de gemeente Zutphen en
 • die door een laag inkomen van hun ouder(s)/verzorger(s) niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes.

Wanneer je niet aan de voorwaarden voldoet en/of een te hoog inkomen hebt, kunnen wij helaas jouw aanvraag niet in behandeling nemen.

Jouw inkomen is bepalend bij een aanvraag.

Het Kindloket helpt ouders of verzorgers van kinderen wanneer zij bepaalde kosten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een netto-besteedbaar inkomen hebben dat beneden de 130% van het bijstandsniveau ligt. De bedragen lees je hieronder.

Het netto besteedbaar inkomen is over het algemeen het geld dat je ontvangt met werk, een uitkering of pensioen en op jouw bankrekening wordt overgemaakt. Daar moet een eventuele alimentatie bij opgeteld worden. Daar mag de maandelijkse aflossing van een schuld van afgetrokken worden. Onder een schuld verstaan we een betalingsregeling met een schuldeiser, loonbeslag of een schuldregeling bij de gemeente Zutphen. 

Toeslagen (huur en zorg) worden niet meegerekend in het bepalen van het netto-besteedbaar inkomen.

Alleenstaande ouder 2-ouder-gezin

Maximaal € 1.554,36 per maand (netto besteedbaar inkomen)    

Maximaal € 2220,51 per maand (netto besteedbaar inkomen)    

Wat je nog wel moet weten is dat de gemeente Zutphen ook een regeling heeft voor kinderen. Het zogenaamde Kindpakket. De hoogte van je inkomen bepaalt of je bij de gemeente moet zijn of bij Leergeld. Maar als je een aanvraag doet bij Leergeld, bekijken wij wel voor jou of je bij de gemeente Zutphen moet zijn of bij Leergeld. Gewoon doen.

Per kind is voor beide regelingen een jaarlijks bedrag van 500 euro beschikbaar. Dit bedrag moet opgesplitst worden in 325 euro voor Sport, School, Cultuur & Kunst en Welzijn. Het tweede deel, 175 euro, wordt ingezet voor 'Spullen'. Bij 'wat kun je aanvragen' lees je daar meer over.

Twijfel je of zijn er vragen, stuur dan jouw vraag naar Stichting Leergeld Zutphen, info@leergeldzutphen.nl. Wij kunnen je vast wel helpen of adviseren.

Een aanvraag doe je door op de paarse knop hiernaast te drukken.

Hoe doe je een aanvraag?

Voor een aanvraag vul je, als ouder/verzorger, het contactformulier in. Ga naar Start hier jouw aanvraag.

Problemen met invullen?

Je kan ons mailen of bellen als je problemen heeft bij het invullen van het formulier:

Mail: info@leergeldzutphen.nl
Tel: 0575-514675

Dinsdag- en donderdagochtend van 9.00-12.30 zijn wij bereikbaar.
Nemen we niet op? Spreek dan duidelijk je naam, telefoonnummer en boodschap in. Wij bellen je dan terug.

Wat gebeurt er met jouw aanvraag?

Bij Stichting Leergeld Zutphen werken we met onze eigen unieke formule. Hieronder zie je de verschillende stappen van onze formule.

 1. De aanvraag

  Een aanvraag doen is heel eenvoudig. Bekijk de informatie bij 'Hoe doe je een aanvraag?' hierboven om een aanvraag in te dienen. Je kunt ook de paarse knop hiernaast indrukken.

 2. Huisbezoek

  Het Kindloket ontvangt jouw aanvraag en onderzoekt eerst of je aan de voorwaarden voldoet. 

  Wanneer we weten dat je een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand ontvangt, voldoe je aan de inkomensnorm. Een medewerker van Stichting Leergeld Zutphen belt je vervolgens op om je aanvraag te bespreken. 


  Wanneer je geen bijstandsuitkering of bijzondere bijstand ontvangt, willen we graag weten wat je/jullie inkomsten zijn voordat we de aanvraag kunnen behandelen. We bellen je daarover.


  Als blijkt dat het zinvol is om te onderzoeken of er meer mogelijk is dan alleen de ingezonden aanvraag, maken we graag een afspraak. Dit gesprek doen we het liefst bij jouw thuis of anders binnen ons kantoor. 

 3. Inventarisatie mogelijke voorzieningen

  De contactpersoon van Leergeld bekijkt eerst met jou of er ook andere potjes zijn waarmee je geholpen zou kunnen worden. Als dit zo is, zal de contactpersoon je uitleggen waar je moet zijn.

  Als er geen ander potje is en je voldoet aan onze voorwaarden, dan neemt Leergeld Zutphen jouw aanvraag in behandeling.

 4. Beslissing

  De coördinator beslist uiteindelijk of jouw aanvraag wordt toegekend. Je krijgt daarover altijd bericht.


   Wordt de aanvraag toegekend dan hoor je hoe de toekenning vorm krijgt. Je hoort dan ook of alles wordt vergoed of een deel. We vergoeden meestal honderd procent, maar nooit meer dan het maximum bedrag. In enkele speciale gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd.


  We werken meestal met vouchers. De voucher kun je inleveren bij de club of winkel waar we afspraken mee hebben gemaakt. Betreft het een school of instelling, dan betalen wij deze rechtstreeks. Heb je 'spullen' mogen kopen dan vergoeden wij de afgesproken kosten. We ontvangen dan graag wel de factuur van de aankoop.