Over ons

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Historie

Stichting Leergeld Zutphen is al vanaf 2008 aanwezig binnen Zutphen. Het werkgebied richt zich op alle gezinnen met kinderen binnen de gemeente Zutphen. In een enkel geval hebben we ook wel eens een gezin vanuit een naburige gemeente geholpen.

Het aanbod van Stichting Leergeld Zutphen kan worden gezien als een opvolgende voorziening. De voorliggende voorziening is het Kindpakket van de gemeente Zutphen. Daar waar gezinnen teveel inkomen hebben om in aanmerking te komen voor het Kindpakket, kan Leergeld Zutphen deze gezinnen vaak nog wel ondersteunen. Ook is het voorzieningenpakket van Leergeld Zutphen breder dan het Kindpakket van de gemeente.

Stichting Leergeld Zutphen is een zelfstandig werkende vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers zetten zich met een hoge mate van betrokkenheid en passie in voor de behoefte van kinderen van ouders die weinig geld te besteden hebben. Dat doen we met intermediairs, mensen op kantoor en een klein bestuur. 

Daar waar we in de beginjaren veel moeite hadden om voldoende inkomsten te genereren, kunnen we nu zeggen dat de maatschappelijke bekendheid van het werk van Leergeld steeds vaker wordt gewaardeerd door bedrijven, fondsen, overheid en particulieren in de vorm van een donatie, gift of structurele ondersteuning.

De laatste jaren merken we dat een samenwerking met de gemeente een positief effect heeft op het bereiken en ondersteunen van de doelgroep. De samenwerking is vanaf januari 2024 nog eens extra geīntensiveerd en dat heeft geleid tot het Kindloket. Het Kindloket voorziet gezinnen met een laag inkomen van ondersteuning voor hun kind(eren). Het geldende motto is: Ieder kind mag MEEDOEN.


Organisatie

In onze organisatie is er onder verantwoordelijkheid van het bestuur een team van vrijwilligers werkzaam voor de operationele uitvoering en afhandeling van aanvragen voor financiële ondersteuning van kinderen.

Stichting Leergeld Zutphen werkt uitsluitend met vrijwilligers. Omdat de medewerkers die bij Stichting Leergeld werken veel contacten hebben met mensen die zich kwetsbaar kunnen voelen, onzeker of onveilig, is vereist dat zij integer hun werk doen. Om die reden is een intern beleidsdocument opgesteld waarin is vastgelegd hoe we ons gedragen naar elkaar en naar de ‘klant’, en waar je terecht kunt als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. In voorkomende gevallen is onze Vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt. Ook is in het document vastgelegd welke eisen we stellen aan nieuwe medewerkers middels het aannamebeleid. U vindt het beleidsdocument onder het menu-item bij Beleid.

Dagelijkse leiding, bestuur & intermediairs

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie ervan.
De samenstelling van het huidige bestuur is:

 • Dhr. Drs. Jan Aandewiel, voorzitter
 • Dhr. Bert Mooibroek, secretaris
 • Mevr. Mariette van Mierlo (MPM), penningmeester

Raad van Advies

 • Mr. R.G. de Wilde
 • Mr. S. Van der Vegt

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Gerrit Donderwinkel, coördinator.
De telefonische bereikbaarheid van de VCP is tijdens de kantooruren van Stichting Leergeld. Of u kunt een e-mail sturen naar coordinator@leergeldzutphen.nl.

Kantoormedewerkers

 • Dhr. Gerrit Donderwinkel, coördinator, dagelijkse leiding
 • Dhr. Tiny Beekman, administratie
 • Mevr. Margot Wolsing, administratie
 • Dhr. Hans Grendel, financiële administratie
 • Bianca Penterman, administratie
 • Alie Hissink, administratie

Intermediairs/Contactpersonen

 • Mevr. Hillie Suurland
 • Hr. Gerrit Westera
 • Dhr. Bert Mooibroek (tijdelijk)
 • Dhr. Ed Goverde
 • Dhr. Bob Mesman
 • Mevr. Nardy Sloot
 • Dhr. Wim ter Hart

Leergeld Nederland

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.