Samenwerking Leergeld en Gemeente Zutphen

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Gesprekken over samenwerking Stichting Leergeld Zutphen en de Gemeente Zutphen.

Sinds kort hebben Stichting Leergeld Zutphen en de Gemeente Zutphen gesprekken over een mogelijke samenwerking. Het werkterrein  van Leergeld overlapt grotendeels het aanbod van Het Kindpakket van de Gemeente Zutphen. Daarnaast biedt Leergeld nog een surplus. Het is dan ook logisch om te onderzoeken of het aanbod van beide in één-loket kan worden samengebracht. 

Door samen te werken kan er veel efficiënter worden gewerkt, terwijl het aanbod ook nog in de breedte is gegroeid tot een nog beter dekkend voorzieningenniveau. Leergeld gaat de uitvoering van de aanvragen oppakken. De kennis en vaardigheden van de medewerkers van Leergeld kan optimaal benut worden om gezinnen maximaal te ondersteunen. Uitgangspunt is hierbij dat de Gemeente Zutphen de aanvragen van gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm financiert en Leergeld Zutphen de uitloop naar 130% voor haar rekening neemt, maar ook maatwerk gaat leveren voor gezinnen die even een verruiming van de voorwaarden nodig hebben.

Het aanbod varieert van financiële ondersteuning van schoolactiviteiten, muziekles, een lidmaatschap bij een sportvereniging of spullen die je gewoon nodig hebt, zoals een bed of matras. Maar ook een fiets, zwemlessen, laptop, weerbaarheidstraining, verjaardag, dans, cadeautje, enz.  Elke vraag voor ondersteuning nemen we serieus. Als het nodig is, vergoeden we de aanvraag. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.